Wysokość kapitału a rzeczywisty koszt kredytu

Administrator | | Jul 16, 03:33 pm

Słowo wstępu…

Spłata podjętego zobowiązania wiąże się z koniecznością nie tylko spłaty kapitału i ściśle powiązanych z nim odsetek, ale i również wielu innych opłat takich jak np. prowizje lub okresowe ubezpieczenie kredytu. Poniższy artykuł prezentuje wybrane z nich… a bardziej obszerną wiedzę zdobędziecie na www.17bankow.com

Odsetki

Odsetki (oprocentowanie) – procentowy wskaźnik, decydujący o wysokości kwoty odsetkowej w skali roku. Wartość obliczana jest od kapitału na bieżąco (tzn. od pozostałej do spłacenia kwoty), przez cały okres udzielania kredytu.

Rodzaje oprocentowania należy podzielić na dwie kategorie:

oprocentowanie nominalne – wskaźnik procentowy ma ustaloną stałą wartość (np 9,12%), który zawiera wszystkie czynniki pieniężne instytucji bankowej – zarówno koszty, jak i przychody. Zmiana wskaźnika oprocentowania nominalnego może zostać zmieniona na podstawie zapisów znajdujących się w umowie kredytowej lub w regulaminie kredytodawcy. Oprocentowanie nominalne jest najczęściej wyznaczanym rodzajem oprocentowania w umowach o kredyty gotówkowe.

oprocentowanie według wartości stopy referencyjnej (np. WIBOR i marża) – wartość odgórnie ustalona przez Narodowy Bank Polski, zatem instytucje bankowe nie mają wpływu na ich wysokość. WIBOR – czyli: “Warsaw Interbank Offered Rate”, określa referencyjny poziom oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Wysokość marży natomiast, decyduje o ewentualnym przychodzie banku, wynikającym z udzielenia kredytu. Ten rodzaj oprocentowania spotykany jest w pożyczkach długoterminowych.

Wartość oprocentowania kredytowego może być zarówno zmienna, jak i stała. Stałość oprocentowania jest równoznaczna, z zobowiązaniem się banku do nie wpływania na jej wysokość, natomiast w przypadku oprocentowania zmiennego instytucja bankowa ma możliwość wpływania na wartość odsetek, jednak tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym w umowie kredytowej bądź regulaminie banku. W przypadku oprocentowania według wartości stopy referencyjnej, zmiany wartości mogą wynikać wraz korektami przeprowadzonymi przez Narodowy Bank Polski.

Prowizja

Najogólniej mówiąc – prowizja jest opłatą za “chęć” udzielenia przez instytucję bankową kredytu. Co prawda można znaleźć na polskim rynku kredytowym oferty, z zerową prowizją – co może być wykorzystane jako slogan reklamowy ułatwiający uzyskanie potencjalnego klienta, nie mniej jednak prawdopodobnie będziemy musieli zapłacić więcej za marże lub zostaniemy zobowiązani do skorzystania oferty kredytowej zawierającej ubezpieczenie. Prowizja stanowi koszt jednorazowy, a jej wartość liczona jest na podstawie kwoty kapitałowej, metody ich obliczania mogą być różne w poszczególnych placówkach bankowych.

Ubezpieczenie

Obowiązek ubezpieczenia nie jest regulowany przez “wyższe” zapisy prawne. Bank podchodzą do tego zagadnienia indywidualnie – co prawda nie wszystkie placówki bankowe wymagają od klienta ubezpieczenia kredytowego, nie mniej jednak bankierzy mogą próbować przekonywać nas do jego zakupu, proponując w zamian np. obniżkę marży lub brak prowizji.

Stworzone przez ŁatwaGotówka