Czy istnieje limit otrzymanych chwilówek?

Administrator | | May 29, 09:56 am

Współcześnie na rynku finansowym funkcjonują firmy udzielające pożyczek online i z obsługą domową. Firmy te reklamują się takimi hasłami jak:

  • pożyczka bez BIK,
  • chwilówki na dowód,
  • chwilówka dla zadłużonych
  • i inne.

Większość chętnych już przekonała się, że są to tylko hasła marketingowe. Dotychczas nie pojawiła się chwilówka, dzięki której pożyczkę mogłaby otrzymać:

  • osoba bez źródła dochodu,
  • osoba okazująca tylko dowód osobisty.

Większość firm pożyczkowych w regulaminie już informuje, że pożyczka w innej firmie nie stanowi przeszkody do zaciągnięcia kolejnej, o ile są one terminowo spłacane. Niektóre firmy stosują własne limity, w ramach których przy pierwszej pożyczce zawierają umowę na kwotę do 1500 złotych lub nawet 2000 złotych, a następnie przy zawieraniu kolejnych pożyczek z tym samym klientem podnoszą limit do 2500 złotych. Niektóre firmy pożyczkowe oferują pożyczkę ratalną do 20000 złotych na okres do 60 miesięcy.

Limity dotyczące pobieranych opłat przez firmy pożyczkowe regulują przepisy ustawy, zgodnie, z którymi maksymalne pozaodsetkowe koszty pożyczki (w tym chwilówki) zostały ograniczone do 25% udzielanej kwoty pożyczki i 30% za każdy rok trwania umowy. Jednocześnie koszty odsetkowe zostały ograniczone do 4-krotności obowiązującej stopy lombardowej (2,5%). Dzięki temu istnieją gotowe wzory na obliczenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych ((POŻYCZKA*0,25) +((POŻYCZKA*(liczba dni pożyczki/365) *0,3)), kosztów odsetkowych – POŻYCZKA*(Liczba dni pożyczki/365) *(4*stopa lombardowa) oraz łącznego kosztu pożyczki – POŻYCZKI+KOSZTY POZAODSETKOWE+KOSZTY ODSETKOWE.

W przypadku, gdy koszty pożyczki przekraczają maksymalne koszty według obliczeń należy poprosić o wyjaśnienie firmę pożyczkową. Przy braku odpowiedniego wyjaśnienia warto skierować swoje kroki do regionalnego rzecznika konsumentów (UOKIK). Wszystko to sprawia, że brak jest limitu przydzielanych chwilówek dopóki klient posiada niekwestionowaną zdolność kredytową. Ograniczenia dotyczą przede wszystkim kosztów chwilówek. Z kolei limit dotyczy wieku, w którym można sięgnąć po chwilówkę, gdyż wymagane jest co najmniej 18 lat, co uzasadniane jest faktem, że młodzi ludzie mają zbyt małe doświadczenie w zarządzaniu finansami i jedna błędna decyzja może skutkować dla nich poważnymi konsekwencjami. Jest to też powód, dla którego młodzi ludzie powinni wystrzegać się pożyczek przez internet, a w razie potrzeby korzystać tylko z niewielkich sum.

Stworzone przez ŁatwaGotówka