Problem oddłużania na krajowym rynku kredytowym

Administrator | | Mar 20, 11:04 am

Problemy ze spłatą kredytu to tak naprawdę nic dziwnego. Pożyczkodawca bierze na siebie podobne ryzyko. To niepewność wpisana w biznes kredytowania potrzeb konsumentów. W jaki sposób radzić sobie z problematycznym zobowiązaniem? Czy masz do czynienia z optymalnymi drogami wyjścia z kryzysu ekonomicznego, który dotyka twojego gospodarstwa domowego? Oto krótki poradnik na temat problemu oddłużania na krajowym rynku kredytowym.

Dlaczego przeprowadzenie oddłużania we właściwy sposób jest istotne?

Przede wszystkim warto zdawać sobie sprawę z pewnych formalnych konsekwencji związanych z zaprzestaniem regulowania comiesięcznych rat kredytów gotówkowych. Najgorsza konsekwencja to oczywiście rozwiązanie umowy przez bank detaliczny lub parabank, a także rozpoczęcie żmudnego procesu windykacyjnego, albo przez samodzielny dział pożyczkodawcy, albo przez podmiot zatrudniony w formacie outsourcingu. W niektórych przypadkach pożyczkodawcy handlują zadłużeniem i przekazują je popularnym funduszom. To rodzi dodatkowe problemy, ponieważ twoimi odsetkami karnymi zarządza firma nastawiona wyłącznie na maksymalny zysk. Przy problemie ze spłatą zobowiązania trzeba działać błyskawicznie. Pierwszy etap to przedstawienie kłopotów u pożyczkodawcy i prośba o optymalizację dotychczasowej umowy. Podpisanie aneksu do umowy kredytowej powinno prowadzić do maksymalnego wydłużenia okresu kredytowania, co przekłada się bezpośrednio na niższe raty miesięczne. Przy okazji postaraj się o zawieszenie spłaty kredytu przez kilka miesięcy. To popularne wakacje kredytowe. Na wakacjach kredytowych nie spłacasz zobowiązania za zgodą stron, natomiast odsetki generują się dalej i to w wyższej kwocie. Przywrócenie płynności gospodarstwa jest możliwe poprzez odnalezienie dodatkowego zatrudnienia, przez wyprzedaż majątku trwałego, przez refinansowanie zadłużenia. Przy w miarę stabilnej zdolności kredytowej warto rozpatrzyć pożyczkę oddłużeniową udzielaną na korzystnych zasadach, np. przez inwestorów prywatnych, pośredników. Uważaj jednak na warunki takiego oddłużenia, bo w krytycznych sytuacjach podejmowanie decyzji o nowym zobowiązaniu bywa niekorzystne.

Upadłość konsumencka i kwestia wykorzystania majątkowych zabezpieczeń

W najbardziej krytycznych sytuacjach warto wykorzystać system ogłaszania upadłości konsumenckiej. To jedna z najważniejszych form ochrony dłużnika przed generowaniem ogromnych odsetek karnych. Tylko upadłość konsumencka umożliwia tak naprawdę całkowite wyzerowanie zadłużenia i rozpoczęcie normalnego życia. Niestety w międzyczasie ujawniasz i wyprzedajesz praktycznie cały majątek, po który zgłaszają się wierzyciele. Nie jest to zatem sytuacja maksymalnie komfortowa. Wyjście na zero opłaca się jednak znacznie bardziej niż trwanie na dużym minusie. Przed upadłością konsumencką wyceń cały majątek. Możesz zrobić wyprzedaż majątku samodzielnie lub po prostu wystarczy wykorzystać zabezpieczenie umowy kredytowej. W ten sposób sprzedaż majątku przeprowadzona we własnym zakresie zaspokoi roszczenia wierzyciela. Zainteresuj się ostatecznie sektorem pożyczek społecznościowych. Zadłużenie od prywatnych inwestorów charakteryzuje się zwyczajowo niższymi kosztami, a także luźniejszym podejściem do ewentualnej windykacji.

Podsumowanie kwestii oddłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia to najczęściej proces czasochłonny i często kosztowny. Negocjowanie warunków spłaty, upadłość konsumencka, wakacje kredytowe, współpraca z przedsiębiorstwami oddłużeniowymi to tylko niektóre z ważniejszych instrumentów we wskazanej kategorii.

Stworzone przez ŁatwaGotówka